slash

PROJEKTAS

TARPATUTINĖ KOMUNIKACIJA

Klientas

Versli Lietuva

Užduotis

Užtikrinti strateginių šalies eksporto sektorių komunikaciją tikslinėse užsienio rinkose ir pasiekti 5-10% sektoriaus žinomumą tikslinėse auditorijose

Įgyvendinti sprendimai

  • Pritraukti komunikacijos partneriai – ekspertai JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje ir Švedijoje
  • Visose rinkose pasitelkta LinkedIn komunikacija ir reklama, kuri buvo kuriama ir valdoma Lietuvoje. Iš viso per LinkedIn kampaniją pasiekėmė 518,595 dydžio auditoriją, kurią sudarė vidutinio ir aukštesnio lygmens vadovai tiksliniuose sektoriuose
  • Iš viso kampanijos metu parengta, incijuota ir išplatinta daugiau nei 50 straipsnių užsienio šalių žiniasklaidoje
  • Sukurti glaustai strateginius Lietuvos eksporto sektorius pristatantys interneto svetainės polapiai
  • Užmegzti kontaktai su tikslinės žinaisklaidos atstovais, suplanuoti žiniasklaidos atstovų vizitai į Lietuvą
  • Pasiektas sektorių žinomumas užsienio tikslinėsė rinkose tarp tikslinių auditorijų: Vokietijoje: Lietuvos baldų sektoriaus – 19%, tradicinės inžinerijos – 25,26%, aukštųjų technologijų inžinerijos – 18,8%, informacinių technologijų – 23,4%, biotechnologijų ir farmacijos – 17,27%, maisto ir gėrimų – 34,65%, Nyderlanduose maisto ir gėrimų – 17%, Švedijoje informacinių technologijų – 27,85%, Prancūzijoje baldų – 19%, tradicinės inžinerijos – 18,85%, aukštųjų technologijų inžinerijos – 20,81%, JAV biotechnologijų ir farmacijos – 5%

Laikotarpis
2021 kovas - 2022 sausis 

This site uses cookies. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more here