slash

PROJEKTAS

MOKYMAI

Klientas

VĮ Registrų centras

Užduotis

Parengti įmonės specifiką atitinkančius komunikacijos ir ryšių su žiniasklaida mokymus, pravesti praktinę mokymų dalį vadovų komandai

Įgyvendinti sprendimai

  • Sudaryta ir įgyvendinta grupės bei individualių užsiėmimų programa
  • Parengtas pranešimas ir diskusija grupėje, pravestos individualios treniruotės, suteiktos konsultacijos
  • Apmokyti 24 aukščiausios ir vidurinės grandiens vadovai, specialistai

Laikotarpis
2021 birželis - rugpjūtis 

This site uses cookies. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more here