slash

PROJEKTAS

KONSULTACIJOS

Klientas

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Užduotis

Parengti Giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo viešinimo strategiją 2021-2080 metams ir taktinį veiklų planą 2022-2024 metams

Įgyvendinti sprendimai

  • Atliktas suiteresuotojų šalių kokybinis tyrimas, tikslinių auditorijų kiekybinis tyrimas, žiniasklaidos vartojimo analizė
  • Atlikta visuomenės raidos iki 2050 metų analizė, tarptautinės giluminių radioaktyviųjų atliekų atliekynų įrengimo patirties analizė
  • Suformuluoti tikslai, uždaviniai, suiteresuotųjų šalių vaidmenys komunikacijoje, komunikacijos krizių valdymo planas, taktinis planas

Laikotarpis
2021 birželis - lapkritis 

This site uses cookies. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more here