slash

PROJEKTAS

DARBDAVIO ĮVAIZDIS

Klientas

Estoty Vilnius

Užduotis

Stiprinti darbdavio įvaizdį didinant bendrą įmonės žinomumą viešojoje erdvėje, akcentuojant darbdavio iniciatyvas, stiprinant vadovų įvaizdį viešojoje erdvėje

Įgyvendinti sprendimai

  • Žaidimų studijos vadovo komunikacijos LInkedin planas ir koordinavimas, pagalba ruošiant turinį
  • Ryšių su žiniasklaida kūrimas ir palaikymas
  • Per 4 mėn. nuo komunikacijos Linkedin pradžios kliento vadovas pateko į 2021 metų Lietuvos LinkedIn rekomenduojamų sekti asmenybių TOP 100
  • Komunikacija per metus sugeneruota apie 250 tūkts. kontaktų

Laikotarpis
2021-2022 

This site uses cookies. By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. Read more here