„Adverum“ rūpinsis Lietuvos eksporto komunikacija penkiose užsienio rinkose

Lietuvos eksporto plėtros užsienio rinkose komunikacijos kampanijai vykdyti verslumo ir eksporto plėtros agentūra „Versli Lietuva“ viešojo konkurso būdu pasirinko komunikacijos paslaugų bendrovę „Adverum“, kuri padės didinti Lietuvos prioritetinių eksporto sektorių žinomumą ir formuoti palankią nuomonę apie lietuviškos kilmės prekes bei paslaugas Vokietijos, Prancūzijos, JAV, Nyderlandų ir Švedijos rinkose. 

Šios penkios tikslinės eksporto rinkos bus supažindintos su šešiomis Lietuvos pramonės šakomis, kurioms „Versli Lietuva“ drauge su partneriais parengė išsamias konkurencingumo didinimo konkrečiose šalyse strategijas, taip pat apimančias ir strateginių komunikacijos veiksmų įgyvendinimą, už ką ir bus atsakingas komunikacijos partneris „Adverum“, skelbiama pranešime žiniasklaidai. 

„Lietuvos pramonės sektorių žinomumo didinimas yra svarbus veiksnys norint gerinti sąlygas Lietuvos įmonėms įsitvirtinti užsienio rinkose. Nors vis dar susiduriame su tam tikrais stereotipais, džiugu, kad tie sektoriai ir įmonės, kurios jau dirba su Lietuvos verslu, keičia šį požiūrį teigiama linkme. Tačiau siekiant spartesnio pokyčio ir įgyvendiname šį komunikacijos projektą, kuris, tikime, taps postūmiu nuolatiniam, sistemingam Lietuvos verslo sektorių reprezentavimu užsienyje“, – teigia Daina Kleponė, „Verslios Lietuvos“ generalinė direktorė.

D. Kleponė pabrėžia, kad komunikacijos kampanijų apimtyje Lietuvos sektoriai bus pozicionuojami kaip patikimi partneriai, kuriantys tvarius, ekologiškus, inovatyvius sprendimus, atliepiančius rinkos poreikius. Kampanijos tikslinė auditorija – B2B sektorius. Pristatant Lietuvos eksportuotojų stiprybes, galimybes, lietuviškos kilmės prekių bei paslaugų išskirtinumą Lietuvos maisto ir gėrimų sektorius bus viešinamas Vokietijoje ir Nyderlanduose, baldų sektorius – Prancūzijoje ir Vokietijoje, tradicinės inžinerijos – Prancūzijoje ir Vokietijoje, aukštųjų technologijų inžinerijos – Prancūzijoje ir Vokietijoje, informacinių technologijų – Švedijoje ir Vokietijoje, biotechnologijų ir farmacijos – JAV ir Vokietijoje.

„Tai – unikali galimybė dalyvauti formuojant Lietuvos verslo įvaizdį pasaulyje. Mūsų bendrovė pati yra globalios bendruomenės dalis, todėl matome daug prasmės padėti Lietuvos verslams strategiškai svarbiose eksporto rinkose“, – sako „Adverum“ vyr. partnerė Ieva Naujalytė. 

Konsultacijoms dėl komunikacijos įtaigumo ir atitikties vietinei mąstysenai, efektyviausių komunikacijos kanalų pasirinkimo bus pasitelkiami „Adverum“ partneriai – komunikacijos ekspertai iš tikslinių šalių, konsultuojamasi su šakinėmis asociacijomis. Siekiant identifikuoti potencialiausias Lietuvos gamintojų sėkmės istorijas, įrodančias, kad Lietuva yra patikima ir vertinama partnerė, taip pat bus konsultuojamasi su kiekvienos iš tikslinių valstybių ambasados atstovais, komercijos atašė, Lietuvos gamintojus ir paslaugų teikėjus vienijančiomis asociacijomis. 

Komunikacijos paslaugų bendrovė „Adverum“ Baltijos šalyse atstovauja komunikacijos kompanijų tinklui PRGN (Public Relations Global Network). Maždaug trečdalį bendrovės pajamų sudaro komunikacijos paslaugos, įgyvendinamos užsienyje. „Adverum“ ekspertai teikia strateginės ir krizės komunikacijos konsultacijų, ryšių su visuomene, rinkodaros komunikacijos, skaitmeninės komunikacijos, įėjimo į rinkas konsultacijų paslaugas.