A. Astrauskė: Kuo blogas migdolų pienas, arba Kaip komunikuoti su persisotinusia karta?

Aurelija Astrauskė, „Adverum“ vykdomoji direktorė

Nelengvi laikai atėjo vadovams ir personalo žmonėms. Kovido pandemija visiškai pakeitė darbo rinkos taisykles, kurias šiandien diktuoja nebe darbdaviai, o darbuotojai. Hibridinio darbo modelis yra new normal, o kad komandą suburtų biure, darbdaviui tenka nemažai paplušėti – ir pašokti, ir padainuoti, ir pietumis pamaitinti, visai neblogai būtų dar ir kokį masažą prie darbo stalo padaryti.

Hiperbolizuoju, tačiau sutikime, kad visko persisotinusi darbuotojų karta, atrodo, pati nebežino, ko nori. Kai patys nežino, tada ir vadovui sunku atsakyti, kuo dar galėtų pradžiuginti.

Per mažai komunikacijos

Man ne kartą teko girdėti vadovų nuogąstavimų, kaip iš darbuotojų sulaukia priekaištų, kad biuro šaldytuve iš 5 skirtingų rūšių neranda TO ypatingo pieno ar kad sūreliai ne TO skonio ar ne TO prekių ženklo.

Klausydamasi tokių istorijų vis galvoju, kaip nutiko, kad buvo nueita į tokius kraštutinumus, kai nebevertinami dalykai, kurie nėra savaime suprantami. Ir čia noriu mesti akmenuką į pačių vadovų daržą.

Ne ne tas pienas ar sūreliai, bet vidinės komunikacijos stoka įsuka į užburtą ratą, kai darbuotojai nepatenkinti „nepateisintais lūkesčiais“, o darbdaviai – nedėkingumu ir nelojalumu.

Ir nors atrodo, kad palaikote aktyvią vidinę komunikaciją, bet susiduriate su tokiomis problemomis, vadinasi, jos per mažai arba ji nėra tikslinga. Auksinė taisyklė – komunikacijos niekada nebūna per daug.

Svarbu, kad būtų komunikuojama ne tik tai, ką įmonė gali pasiūlyti, kokios vertybės, darbo kultūra ir principai, bet ir ko tikimasi iš darbuotojų. Ir tai liečia ne tik profesinius tikslus, bet ir bendruomenės gyvenimą, biuro buitį, tarpusavio santykius, bendravimo kultūrą ir pan.

Čia didžiausia atsakomybė tenka vadovams – komandų lyderiams, C-level vadovams, nes būtent į juos labiausiai krypsta darbuotojų akys.

Rekomendacijos vadovams

1 rekomendacija. Vadovų komunikacija pirmiausia turi būti reguliari. Pripratinkite kolegas prie jūsų komunikacijos  sukurkite tradiciją kas savaitę tuo pačiu metu siųsti kad ir labai glaustą, tačiau su aiškia žinute vadovo laišką / blogo įrašą / vaizdo žinutę. Komunikacijos reguliarumas formuoja įprotį ne tik vadovui komunikuoti nuolatos, bet ir darbuotojams laukti informacijos.

2 rekomendacija. Kalbėkite ne tik apie gerus, bet ir apie blogus dalykus, tai darykite nevyniodami į vatą. Ne visi geba skaityti tarp eilučių, tad vadovų komunikacijoje nekalbėkite apie svarbius dalykus per aplinkui. Žinoma, nereikia ir tiesmukumo, kai nejautriai pranešami visai įmonei, o ypač žmonių gerovei svarbūs klausimai, tačiau nutylėdami tiesą ne tik nepasieksite norimo, bet sulauksite atvirkštinio rezultato.

Pavyzdžiui, įmonei išgyvenant sudėtingą laikotarpį esate priversti mažinti etatus. Neslėpkite šios informacijos nuo darbuotojų, o atvirai ir nuoširdžiai pasidalinkite esama situacija su komanda. Taip užkirsite kelią gandams ir paskatinsite komandą susitelkti.

3 rekomendacija. Komunikuodami nedaugžodžiaukite – žmonės nebeturi laiko, o ir įgūdžių istorijos atomazgos sulaukti knygos pabaigoje.

Taip pat komunikuokite paprastai ir aiškiai. Rekomenduoju naudotis žurnalistų mėgstama taisykle – kalbėti / rašyti taip, kad suprastų penkiametis. Venkite tarptautinių ar specifinės terminologijos žodžių, kalbėkite / rašykite glaustais sakiniais, svarbiausius akcentus paryškinkite ar atskirkite punktais. Jūsų informacija turi tilpti į 1 puslapį ar 1–2 min.  video / audio formatą.

4 rekomendacija. Bet kokia, taip pat vadovų, komunikacija turi turėti aiškų tikslą. Pirmiausia visada įsivardinkite, ką norite pasiekti savo žinute: pagirti komandos pasiekimus, padėkoti už pastangas, įkvėpti susitelkti artėjant sunkiam projektui? Jei patys nežinosime, koks galutinis komunikacijos tikslas, sunku bus jį iškomunikuoti ir darbuotojams.

5 rekomendacija. Komunikuojant vadovams taip pat skatinu išbandyti naujus komunikacijos formatus. Jei jūsų darbuotojai – jaunas kolektyvas, galbūt verta komunikaciją daryti video formatu arba įrašyti balso žinutę. Kita vertus, visada galima pasiteirauti pačių kolegų, kaip jiems būtų patogiau gauti informaciją – dienos klausimas su paprastai veikiančia apklausa yra geras būdas greitai sulaukti kolegų nuomonės ar grįžtamojo ryšio.

Sėkmės komunikuoti su vidine auditorija ir nepamesti galvos geriausio darbdavio lenktynėse.